SøknadsWeb og lokalt opptak

Dokumentasjon

Opptak

Semesterregistering

 

SøknadsWeb og lokalt opptak

Jeg skal søke på SøknadsWeb, men har ikke fått noen PIN-kode?
- Klikk på linken ”trykk på denne linken og lag din egen PIN-kode”, og lag din egen PIN-kode med fire siffer.

Hvordan kan jeg vite at søknaden er registrert?
- Kvittering på sendt søknad vises i skjermbildet og søkere mottar kvittering på e-post. Du kan også logge deg inn igjen på SøknadsWeb og se hva du har søkt. Er det registrert der, er søknaden din registrert.

Jeg har endret adresse, hvordan registrerer jeg det?
- Du kan selv endre din adresse på SøknadsWeb. Gå til menyen, velg registrering og klikk på ”adresse”. Skriv inn den nye adressen.

Jeg har ikke norsk personnummer. Kan jeg søke på SøknadsWeb?
- Nei, du må ha norsk personnummer for å kunne søke lokalt opptak på nettet.

Dokumentasjon

Hvilke papirer skal jeg laste opp/sende inn?
- Du må sende inn dokumentasjon som dekker studiets opptakskrav.

  1. Er opptakskravet generell studiekompetanse, må du sende oss vitnemålet fra videregående skole.
  2. Er opptakskravet høgere utdanning/ arbeidserfaring, må du sende oss vitnemål fra høgskole/universitet samt attest fra arbeidsgiver.
    1. Attester fra arbeidsgiver skal ha opplysninger om stillingsprosent og dato for arbeidsperiode. 
    2. Har du problemer med å få tak i nye og oppdaterte attester kontakter du NAVs Aa-register. Der skal din praksis være registrert. Be dem sende deg eller oss en kopi.
    3. Vi minner om at arbeidsavtaler ikke er gyldig dokumentasjon. For utfyllende informasjon kan du se menypunktet om hva må legges ved søknaden?

Kan jeg sende inn papirene på e-post?
- Nei, du må laste opp i SøknadsWeb under fanen «Mine dokumenter».

Når skal jeg laste opp dokumentasjon?
- Samtidig eller snarest mulig etter søknadsregistrering. Dersom du avslutter utdanningen din i løpet av våren, må du ettersende vitnemålet innen 1. juli.

Jeg har fått et mangelbrev som sier at mine attester ikke er tilstrekkelige. Hvorfor?
- En korrekt arbeidsattest må inneholde stillingsprosent, eventuelt timeantall, og varighet med start- og sluttdato. Mange arbeidsgivere glemmer å presisere slik informasjon på attester. Les presisering i mangelbrevet.

Jeg har fullført høgere utdanning ved Høgskolen i Hedmark. Må jeg sende inn dokumentasjon på dette?
- Nei, det må du ikke.

Jeg søkte i fjor, må jeg laste opp dokumentasjon på nytt hvis jeg søker i årets opptak?
- Dersom du lastet opp dokumentasjon elektronisk kan du sjekke om det ligger lagret i SøknadsWeb under fanen "Mine dokumenter". Dersom de ligger der trenger du ikke laste opp på nytt med mindre du har ytterligere dokumentasjon, som skal legges til grunn i saksbehandlingen.

Jeg har endret navn?
- Du må dokumentere det nye navnet. Gyldig attestasjon er pass, vigselsattest eller bekreftelse på navnendring fra folkeregisteret/skatteetaten.

Opptak

Kan jeg reservere studieplassen min til neste år pga. militærtjeneste/sykdom.
- Ja, det kan du. Svar ja på tilbudet og send oss en søknad sammen med dokumentasjon. Frist for å søke er tre uker etter at du fikk tilbud om studieplass.

Hvordan svarer jeg på et tilbud?
- Du registrerer selv ditt svar inne på SøknadsWeb (lokalt opptak).

Svarfristen har utløpt, og jeg har glemt å svare?
- Dersom studiet er fullt mister du tilbudet.

 Får jeg svar på søknaden i posten?
- Nei, all korrespondanse med søker i henhold til opptaksprosessen foregår på e-post. Det er derfor viktig at du registrerer din e-post adresse korrekt når du registrerer deg på SøknadsWeb. Det er viktig at du også sjekker at e-post fra domenet hihm.no ikke går i ditt spamfilter.

Semesterregistrering og semesteravgift

Hvordan betaler jeg semesteravgiften og registrerer meg som student?
- Du vil få tilsendt informasjon om aktivering, betaling og semesterregistrering pr. SMS og e-post. Dette sendes til det mobilnummeret og den e-postadressen du har registrert på SøknadsWeb. Husk å oppdatere disse hvis de endres i løpet av søknadsprosessen.

Jeg har ikke mottatt betalingsinformasjon om semesteravgift
- Du må ta kontakt med Studiekontoret (giro@hihm.no) dersom du ikke har mottatt betalingsinformasjon eller finner denne i StudentWeb.

Jeg har søkt om lån i Lånekassen, men får beskjed om at jeg ikke er registrert som student ved Høgskolen i Hedmark.
- Når vi har registrert at semesteravgiften er betalt, blir det gitt automatisk beskjed til Lånekassen. Vi minner om at det kan ta noen dager fra du betaler til dette er registrert hos Lånekassen.

Kan semesteravgiften sendes direkte til min arbeidsgiver?
- Semesteravgiften er direkte knyttet til din studierett ved Høgskolen i Hedmark og sendes derfor kun til deg. Husk å bruke oppgitt KID-nummer ved betaling.

Publisert: . Sist endret: .