I Samordna opptak søker du års- og bachelorstudier. I lokalt opptak søker du master-, etter- og videreutdanninger, PPU, opptak via Y-vei og opptak til 2.år på bachelorutdanninger.

Samordna opptak

Samordna opptak (SO) er et felles nasjonalt opptak for års- og bachelorstudier ved universiteter og statlige høgskoler. 

Dette er studier du kan søke rett etter fullført videregående skole, hvis du ellers fyller opptakskravene. Opptakskravet er generell studiekompetanse med eventuelle tilleggskrav.

Du søker opptak via Samordna opptak.

Alle søker med norsk fødsels- og personnummer må bruke ID-porten/MinID (MinID, BankID, Buypass og Commfides) for å søke. Husk å skaffe deg elektronisk ID i god tid før søknadsfristen og sørg for å ha den tilgjengelig hele opptaksperioden.

Les mer om søknadsprosedyrer og frister på nettsidene til Samordna opptak.

Lokalt opptak 

Søknad til masterutdanninger, etter- og videreutdanninger, Praktisk-pedagogisk utdanning, opptak til Bachelor i serviceledelse og markedsføring på bakgrunn av Y-vei eller opptak til 2.år på bachelorutdanninger gjøres via lokalt opptak. Søknad registreres i SøknadsWeb.

Søknadsfrist er 1. mars for studier med oppstart i høstsemesteret og 1. oktober for studier med oppstart i vårsemesteret.

Søknad om opptak til Bachelor i serviceledelse og markedsføring via Y-vei har søknadsfrist 15. april.

Svar på søknaden din vil normalt foreligge i siste halvdel av mai.

Som et ledd i søkeprosessen må du laste opp dokumentasjon (vitnemål etc.) i SøknadsWeb under "Mine dokumenter". For å kunne laste opp dokumentene må de være i skannet/elektronisk format, enten som bildefil eller i PDF-format (word- og zip-filer godtas ikke). Opplastede dokumenter skal vise at du fyller opptakskravet på studiet du har søkt. 

Fullfører du utdanning inneværende semester, må du laste opp dokumentasjon på dette så snart du har mottatt det.

Kurs- og oppdragstudier

Søknader til etter- og videreutdanninger (betalings- og oppdragsstudier, for eksempel via Utdanningsdirektoratet eller Fagforbundet) administreres av høgskolens kurs- og oppdragsenhet.

Informasjon om studietilbud og søknadsprosess finner du på deres nettsider.

Publisert: . Sist endret: .