Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i løpet av opptaksåret kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere må oppfylle både generelle og spesifikke krav for å konkurrere om studieplass med øvrige kvalifiserte søkere.

Søknadsfristen er 1. mars.

 

Generelle krav til realkompetanse

Spesielle krav til realkompetanse

Slik søker du

 

Generelle krav til realkompetanse ved Høgskolen i Hedmark:

 • Søkere må være 25 år eller eldre i søknadsåret.
 • Søkere kan ikke ha generell studiekompetanse.
 • Søkere må ha minimum 5 års relevant fulltids yrkespraksis, deltid regnes om til heltid. Inntil 2 av disse 5 årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende. Relevant fagopplæring eller 3-årig relevant yrkesfaglig utdanning uten læretid kan godskrives som 3 års utdanning. Ingen kan få mer enn 100 % uttelling for yrkespraksis og utdanning for samme periode.
 • Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette skal du dokumentere med en egenerklæringer. Egenerklæringen laster du opp i nettsøknaden din.
 • Søkere med morsmål fra land utenfor Norden, må dokumentere norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse.
 • Søkere må gjøre tilfredsstillende rede for motivasjon for å søke studiet, og hvorfor du mener du kan gjennomføre studiet. Dette skal du dokumentere med egenerklæringer som også lastes opp i nettsøknaden din.

Spesielle krav til realkompetanse ved Høgskolen i Hedmark:

 • I tillegg til de generelle kravene, har hvert enkelt studium spesielle krav for å dekke kravet om praksis. Disse spesielle kravene finnes i Høgskolen i Hedmarks retningslinjer for opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse og retningslinjer for opptak til masterutdanninger på grunnlag av realkompetanse. Disse dokumentene finner du i boksen til høyre.
 • Dersom du krysser av og har/oppnår generell studiekompetanse blir søknaden overført til ordinært opptak.
 • Dersom du glemmer å krysse av for realkompetansevurdering eller søker etter fristen 1. mars, kan du ikke påregne at søknaden din vil bli behandlet.

Slik søker du:

Søknad om opptak til grunnutdanninger (års- og bachelorstudier) registreres i Samordna opptak og i SøknadsWeb for studier i lokalt opptak (de fleste master- og videreutdanninger).

Søknadsfristen er 1. mars.

Du skal krysse av for realkompetanse som opptaksgrunnlag når du registrerer søknad (har generell studiekompetanse kan du ikke søke opptak på grunnlag av realkompetanse).

Slik søker du i Samordna opptak på grunnlag av realkompetanse.

Slik søker du via Søknadweb (lokalt opptak):

 1. Ved førstegangspålogging må du lage din egen personlige pinkode, som du benytter hver gang du logger på Søknadweb.
 2. Velg ønsket språk
 3. Registrer personinformasjon
 4. Registrer søknadsalternativ.
 5. Kryss av for realkompetanse som opptaksgrunnlag. 
 6. Last opp dokumentasjon i henhold til opptakskravet/informasjon du får på Søknadsweb.
 7. Sjekk at du mottar kvittering via e-post etter å ha levert søknaden. Dette er eneste bekreftelsen du vil få på at du er registrert som søker. Om du ikke mottar denne, sjekk først spam-filter i e-posten din, deretter ta kontakt med oss om du ikke finner den. 
 8. Husk å sjekke e-posten din regelmessig underveis i søknadsprosessen. All informasjon blir sendt elektronisk.
 9. Du må svare på studietilbud eller ventelisteplass innen angitt frist. Hvis du ikke svarer innen fristen mister du studie- eller ventelisteplassen.

Godkjent realkompetanse betyr ikke nødvendigvis tilbud om studieplass

Selv om du får godkjent realkompetanse for et studium, får du ikke automatisk tilbud om studieplass. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, blir søkerne rangert etter skjønnsmessig vurdering. Det blir blant annet lagt vekt på relevans og omfang av praksis, og eventuell relevant utdanning.

Publisert: . Sist endret: .