jamila

Samordna opptak 

Våre grunnutdanninger (årsstudier og bachelorstudier) skal du søke på via Samordna opptak. Disse har ordinær søknadsfrist 15. april. Man kan registrere søknad for neste opptak fra 1 februar 2017.

 

Lokalt opptak - fortsatt ledige studieplasser

Søknadsfristen til våre masterprogrammer og etter- og videreutdanningstilbud i det lokale opptaket var 1. oktober, men vi har fortsatt noen ledige studieplasser. Her er det prinsippet om førstemann til mølla som gjelder, men søkere må likevel oppfylle opptakskravene som gjelder for det spesifikke studiet. Opptakskravene står beskrevet i studiets omtale. 

 

Ledige studieplasser finnes i søknadsweb.

Slik søker du via Søknadsweb:

Når du logger på for første gang må du lage din egen personlige pinkode, som du benytter hver gang du logger på Søknadweb. Merk at dersom du har vært student eller søkt tidligere kan det være at du ikke får registrert ny kode. Velg da "glemt pinkode" og få koden tilsendt på nytt. Ved problemer tar du kontakt med opptakskontoret.

  1. Velg ønsket språk
  2. Registrer personinformasjon
  3. Registrer søknadsalternativ.
  4. Last opp dokumentasjon i henhold til opptakskravet/informasjon du får på Søknadsweb.
  5. Sjekk at du mottar kvittering via e-post etter å ha levert søknaden. Dette er eneste bekreftelsen du vil få på at du er registrert som søker. Om du ikke mottar denne, sjekk først spam-filter i e-posten din, deretter ta kontakt med oss om du ikke finner den. 
  6. Husk å sjekke e-posten din regelmessig underveis i søknadsprosessen. All informasjon blir sendt elektronisk.
  7. Du må svare på studietilbud eller ventelisteplass innen angitt frist. Hvis du ikke svarer innen fristen mister du studie- eller ventelisteplassen.
Publisert: . Sist endret: .