Når du registrerer en søknad enten i Samordna opptak eller lokalt opptak må du samtidig laste opp dokumentasjon på opptakskravene. 

Vitnemål og attester legges ved som PDF eller bildefil (word eller zip-filer godtas ikke). Det er ikke krav om attesterte kopier, men et tilfeldig utvalg vil bli trukket ut til å framvise originaldokumenter etter studiestart.

Frist for å laste opp dokumentasjon:

For studier i Samordna opptak er fristen 10. mai for å laste opp dokumentasjon.

For studier i lokalt opptak er fristen så snart som mulig etter at du har søkt, men senest etter 14 dager.

Hvordan dokumentere: 

Generell studiekompetanse

Høgere utdanning

Utdanning fra utlandet

Militær- og siviltjeneste

Folkehøgskole

Fag- og svennebrev

Arbeidspraksis/annen praksis

 

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse skal dokumenteres med vitnemål og/eller kompetansebevis fra videregående skole. Utskrift fra karakterprotokoll er ikke gyldig dokumentasjon for fag tatt i Kunnskapsløftet eller Reform 94. 

Dersom du søker på grunnlag av 23/5-regel må du legge ved dokumentasjon på minst 5 års praksis.

For mer om dokumentasjon av generell studiekompetanse kan du se Samordna opptak sine nettsider.

Høgere utdanning

Høgere utdanning skal dokumenteres med vitnemål eller gyldig karakterutskrift fra institusjonen du har avlagt eksamen. Vitnemål og karakterutskrift skal være underskrevet og stemplet av utsteder for å være gyldig. Utskrift fra StudentWeb eller lignende godtas ikke som dokumentasjon.

Du skal legge ved dokumentasjon på høgere utdanning dersom du ikke tidligere har fått tilleggspoeng for gjennomført høgere utdanning, folkehøgskole eller førstegangstjeneste, eller du søker studier der gjennomført høgere utdanning er del av opptakskravet.

Utdanning fra utlandet

Les mer om dokumentasjon på utdanning fra utlandet på Samordna opptak.

Militær -og siviltjeneste

Militærtjeneste skal dokumenteres med Bevis på avtjent førstegangstjeneste (2010 - ), Militær tjenesteuttalelse (2007 - 2010), Militært tjenestebevis (før 2007). Dersom du har gått Befalsskole eller sersjantkurs må du sende vitnemål og tjenesteuttalelse.

Siviltjeneste dokumenterer du med Sivilt tjenestebevis.

Militær -eller siviltjeneste skal dokumenteres dersom du ikke tidligere har fått tilleggspoeng for gjennomført førstegangstjeneste, høgere utdanning eller folkehøgskole, eller du skal dokumentere praksis (realkompetanse eller 23/5-regel)

Folkehøgskole

Gjennomført folkehøgskole skal dokumenteres med vitnemål fra folkehøgskolen. Vitnemålet skal vise varighet og oppmøte.

Folkehøgskole skal dokumenteres dersom du ikke tidligere har fått tilleggspoeng for gjennomført folkehøgskole, høgere utdanning eller førstegangstjeneste.

Fag -og svennebrev

Fag -og svennebrev fra Kunnskapsløftet skal dokumenteres med vitnemål, med påskrift om at fag -eller svenneprøve er avlagt. Dersom du har avlagt fag -eller svenneprøve i Reform 94 eller tidligere må du legge ved kopi av fag -eller svennebrev og all videregående opplæring som ligger til grunn for fag -eller svennebrevet.

Arbeidspraksis/annen praksis

Søker du opptak på grunnlag av realkompetanse, 23/5-regelen eller studiet du søker har krav om arbeidspraksis i opptakskravet må du legge ved dokumentasjon på dette.

Lønnet arbeid dokumenteres med arbeidsattest eller tjenestebevis, og skal inneholde start -og sluttdato for arbeidsforholdet, stillingens omfang (i timer per uke eller stillingsprosent).

Realkompetansesøkere må også ha med kort om stillingens innhold.

Selvstendig næringsdrivende kan dokumentere drift av egen bedrift med attest fra Skatteetaten, foretaksregister eller utskrift fra Arbeidsgiver -og arbeidstakerregisteret.

NB! CV godtas ikke som dokumentasjon på arbeid eller annen praksis.

Læretid i bedrift dokumenterer du med attest fra arbeidsgiver. Fagbrev eller svennebrev er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Frivillig arbeid eller annet ulønnet arbeid dokumenterer du med attest der det oppgis start -og sluttdato på arbeidsperioden og stillingen omfang (i timer per uke eller stillingsprosent).

Omsorgsarbeid dokumenteres med bostedsattest fra Skatteetaten for søker og barn, som viser at dere har bodd på samme adresse eller med attest fra lege eller lignende som viser fulltid omsorgsarbeid for nært familiemedlem.

 

Publisert: . Sist endret: .