Nyttig om søknad og opptak

Studier ved Høgskolen i Hedmark søkes gjennom Samordna opptak eller lokalt opptak. Her finner du nyttig informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke, og annen informasjon som kan være nyttig for deg som søker til høgere utdanning.

Samordna opptak

Skal du søke årsstudier, bachelorutdanninger eller grunnskolelærerutdanninger skal du søke via Samordna opptak. Dersom du har generell studiekompetanse er søknadsfristen 15.april. Søkere med utdanning fra et ikke-nordisk land, søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller for særskilt vurdering og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse har søknadsfrist 1.mars.

Lokalt opptak

Skal du søke opptak til masterutdanninger, etter- og videreutdanninger, Praktisk-pedagogisk utdanning, opptak til Bachelor i serviceledelse og markedsføring på bakgrunn av Y-vei eller opptak til 2.år på bachelorutdanninger gjør du dette via lokalt opptak. Ordinær søknadsfrist for studier i lokalt opptak er 1.mars.

Kurs- og oppdragstudier

Søknader til etter- og videreutdanninger (betalings- og oppdragsstudier) administreres av høgskolens kurs- og oppdragsenhet. Informasjon om studietilbud og søknadsprosess finner du på deres nettsider

Kontroll av vitnemål og attester

Høgskolen i Hedmark tar stikkprøver av innsendte kopier av vitnemål og attester i forbindelse med opptaket.

Søkere blir vurdert for opptak til universiteter og høgskoler på grunnlag av innsendte kopier av vitnemål og attester. Disse kopiene skal kontrolleres mot originaldokumentasjon for å sikre at det er samsvar mellom innsendte kopier og originaldokumenter. Dette gjennomføres ved at HiHm hvert år foretar stikkprøvekontroller. Forfalskninger rammes av straffelovens § 182, og vil bli politianmeldt.

Studenter som bli plukket ut til stikkprøvekontroll vil motta en egen e-post om dette med informasjon.

Publisert: . Sist endret: .