Studier ved Høgskolen i Hedmark søkes gjennom Samordna opptak eller Lokalt opptak. 

 

 

 

Ting mange lurer på denne uka: 
Nyttig om søknad og opptak

1. Jeg prøver å søke i lokalt opptak (for eks PPU eller et studiesenter-studium), men finner ikke det studiet jeg vil søke på?

Svar: Studiet er stengt for søking (studier med 1. marsfrist som har fått utvidet frist fjernes fortløpende når de har tilstrekkelig antall søkere)

2. Hva må jeg laste opp av dokumentasjon?

Svar: Hva du trenger av dokumentasjon finner du i studieomtalen på nettsiden under punktet Opptakskrav.

3. Må jeg ha all dokumentasjon klar innen søknadsfristen.

Svar: Nei. Fristen for å laste opp dokumentasjon er 10. mai i samordna opptak (15 april for å søke) og 2 uker etter at du har søkt i lokalt opptak (1 marsfrist, men noen har jo da hatt utvidet frist og tilsvarende utvidet frist for opplasting av dokumentasjon). Husk at du ikke kan sende dokumentasjonen på epost til oss.

4. Når får jeg svar på søknaden min?

Svar: For studier i lokalt opptak som har/har hatt utvidet søknadsfrist vil svar på søknaden komme til deg på epost og SMS i slutten av mai. For studier som ikke har hatt utvidet frist vil svaret komme i begynnelsen av juli. Det samordna opptaket blir gjennomført 20.juli, og du vil få varsel på epost og SMS.

5.Hvordan kan jeg takke ja til studieplass?

Svar: Du må logge deg inn i nettsøknaden din, enten SøknadsWeb (for studier i lokalt opptak) eller Samordna opptak for å registrere svar på tilbud om studieplass. Husk at du må svare innen fristen som oppgis.

Samordna opptak

Skal du søke årsstudier, bachelorutdanninger eller grunnskolelærerutdanninger skal du søke via Samordna opptak. Dersom du har generell studiekompetanse er søknadsfristen 15.april. Søkere med utdanning fra et ikke-nordisk land, søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller for særskilt vurdering og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse har søknadsfrist 1.mars.

Lokalt opptak

Skal du søke opptak til masterutdanninger, etter- og videreutdanninger, Praktisk-pedagogisk utdanning, opptak til Bachelor i serviceledelse og markedsføring på bakgrunn av Y-vei eller opptak til 2.år på bachelorutdanninger gjør du dette via lokalt opptak. Ordinær søknadsfrist for studier i lokalt opptak er 1.mars, men det er fortsatt mulig å søke noen studier som har ledig kapasitet. For oversikt over hvilke studier dette er logger du deg inn på SøknadsWeb.

Kurs- og oppdragstudier

Søknader til etter- og videreutdanninger (betalings- og oppdragsstudier) administreres av høgskolens kurs- og oppdragsenhet. Informasjon om studietilbud og søknadsprosess finner du på deres nettsider

Kontroll av vitnemål og attester

Høgskolen i Hedmark tar stikkprøver av innsendte kopier av vitnemål og attester i forbindelse med opptaket.

Søkere blir vurdert for opptak til universiteter og høgskoler på grunnlag av innsendte kopier av vitnemål og attester. Disse kopiene skal kontrolleres mot originaldokumentasjon for å sikre at det er samsvar mellom innsendte kopier og originaldokumenter. Dette gjennomføres ved at Høgskolen i Hedmark hvert år foretar stikkprøvekontroller. Forfalskninger rammes av straffelovens § 182, og vil bli politianmeldt.

Studenter som bli plukket ut til stikkprøvekontroll vil motta en egen e-post om dette med informasjon.

 

Publisert: . Sist endret: .