1. Alle studenter som skal ut i praksis i helsetjenesten, skole og barnehage må levere en helseerklæring ved studiestart. Skriv ut og fyll inn dette skjemaet.
  2. Studenter som skal ut i praksis i helsetjenesten må i tillegg fylle ut skjema for MRSA.

Tuberkulose og BCG-vaksine

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Du som er ny student hos oss er kanskje ikke vaksinert mot dette. Ved helsefaglige utdanninger kan du ha økt risiko for å bli smittet med tuberkulose og du bør derfor vaksinere deg . Praksissteder kan nekta å ta imot studenter som ikke er vaksinert. Dersom du ikke er BCG-vaksinert kan du ta kontakt med kommunehelsetjenesten på ditt hjemsted og be om vaksinasjon. Etter vaksinasjon vil du få en attest som du må ta med til studiestart.

Publisert: . Sist endret: .