Alle obligatoriske attester være levert før du kan gå ut i praksis. For politiattest er det spesielle, forskriftsfestede frister som gjelder, du finner mer informasjon om dette i lenken over.

Attestene skal leveres i praksisadministrasjonen ved studiestart. 15. september er siste frist for innlevering av attester til praksisadministrasjonen. Manglende attestasjon etter denne dato vil medføre at du ikke kan gå ut i praksis.

Du finner mer informasjon om de ulike attestene i lenkene over.

 

Publisert: . Sist endret: .