Hvorfor studere språk og kommunikasjon ved Høgskolen i Hedmark?

  • Språk og kommunikasjon er en viktig del av hverdagen vår. Hvordan språk er bygd opp og fungerer, hvordan det utvikler seg, hva språket røper om oss og hvordan vi bruker det i forskjellige situasjoner er spennende å se nærmere på.
  • Språkstudier omfatter også studiet av litteratur, som gir deg innsikt i den kulturen som omgir tekstene. Studiet av språk, litteratur og kultur omfatter også oppøving av ytringsevnen din, både skriftlig og muntlig.
  • Ny teknologi påvirker både språk og kommunikasjon. Studier innen digital kommunikasjon ser nærmere på denne utviklingen og hvilke muligheter teknologien gir og hvordan det påvirker språket og kommunikasjonen mellom oss mennesker.
  • Du får en kompetanse som er nyttig i mange yrker.
  • Studiene tilbys på Campus Hamar og Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, som er kjent for sine forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære studier.