Våre utdanninger:

Årstudium i engelsk

Årstudium i norsk

Årsstudium i samfunnsfag

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter (NOIS)

Masterutdanninger:

Lektorutdanning i språkfag

Master i digital kommunikasjon og kultur

Master i kultur- og språkfagenes didaktikk

Vi har også et bredt utvalg av videreutdanninger innen språk og kommunikasjon. Bruk søkefunksjonen for en fullstendig oversikt over studier.

 

Hvorfor studere språk og kommunikasjon ved Høgskolen i Hedmark?

 • Språk og kommunikasjon er en viktig del av hverdagen vår. Hvordan språk er bygd opp og fungerer, hvordan det utvikler seg, hva språket røper om oss og hvordan vi bruker det i forskjellige situasjoner er spennende å se nærmere på.
 • Språkstudier omfatter også studiet av litteratur, som gir deg innsikt i den kulturen som omgir tekstene. Studiet av språk, litteratur og kultur omfatter også oppøving av ytringsevnen din, både skriftlig og muntlig.
 • Ny teknologi påvirker både språk og kommunikasjon. Studier innen digital kommunikasjon ser nærmere på denne utviklingen og hvilke muligheter teknologien gir og hvordan det påvirker språket og kommunikasjonen mellom oss mennesker.
 • Du får en kompetanse som er nyttig i mange yrker.
 • Studiene tilbys på Campus Hamar og Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, som er kjent for sine forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære studier.

Finn ditt studium

Nyheter

 • HH-professor opponerer i Paris

  26. november 2017 er det disputas ved Sorbonne-universitetet over en avhandling som handler om sider ved språksituasjonen i innvandrertette bydeler i Oslo. Professor Lars Anders Kulbrandstad ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap er medlem av bedømmelseskomiteen. Avhandlingen er skrevet på fransk, og disputasen fo...
 • Disputas: James Coburn

  Hvordan påvirkes yrkesutøvelsen når engelsklærere uten formell utdanning får videreutdanning i faget? James Coburn har sett nærmere på denne problemstillingen i sin avhandling som han forsvarer 22.november.