Læreryrket

Av mange kalt for verdens fineste jobb, og uten tvil en av verdens viktigste jobber.

Å være lærer i barnehage eller skole er både inspirerende, givende og allsidig. Du skal være rollemodell, gi kunnskap, motivere, sette grenser, trøste, rose og kommunisere med barn og foreldre. Målet er å gi barn og unge en best mulig start i livet.

I nærmere 150 år har det blitt utdannet lærere ved avdelingen på Hamar, og studentene gir tilbakemeldinger om flinke forelesere, et godt miljø og god oppfølging. Lærerutdanningene ved Høgskolen i Hedmark er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. I tillegg til barnehage- og grunnskolelærerutdanninger tilbyr høgskolen lektorutdanninger og masterprogrammer.

Norge trenger flere gode lærere. Vil du bli en av dem?