Finn ditt studium

Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Etter fullført lærer- og masterutdanning kan du søke deg inn på PhD-programmnet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag og ta en forskerutdanning innrettet mot lærerutdanningsfagene engelsk, musikk, norsk og pedagogikk (inklusiv flerkulturell pedagogikk/religionspedagogikk). 

PhD-programmet skal bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og samtidig det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer. 

Les mer om Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Hedmark. 

SePU - Senter for praksisrettet utdanningsforskning

SePu driver forsknings- og utviklingsarbeid i og for praksisfeltet med vekt på barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Det er en aktiv pådriver for utviklings- og endringsarbeid i ulike pedagogiske institusjoner. Leder for senteret er professor i pedagogikk, Thomas Nordahl. 

Les mer om SePU. 

Logo SePu og med lenke videre til Sepu sine nettsider.

Nyheter

  • Bevegelsesglede og økologisk mat

    I forbindelse med Forskningsdagene 2016 inviterer avdeling for folkehelsefag til paneldebatt onsdag 28.september. Fokus er rettet mot bevegelsesglede i idrett og skole og økologisk mat.
  • EU-midler til Høgskolen i Hedmark

    Kroppsøvingsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark har sammen med sine samarbeidspartnere fått tilslag på midler fra det prestisjetunge forskningsprogrammet til EU, Horizon 2020.
  • Mange gutter sakker akterut fra skolestart

    Opptil 20 prosent av guttene detter av skoleløpet allerede fra starten som seksåringer. Målt mot jentene er guttene svakere både faglig og sosialt, viser en ny undersøkelse.