Finn ditt studium

Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Etter fullført lærer- og masterutdanning kan du søke deg inn på PhD-programmnet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag og ta en forskerutdanning innrettet mot lærerutdanningsfagene engelsk, musikk, norsk og pedagogikk (inklusiv flerkulturell pedagogikk/religionspedagogikk). 

PhD-programmet skal bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og samtidig det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer. 

Les mer om Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Hedmark. 

SePU - Senter for praksisrettet utdanningsforskning

SePu driver forsknings- og utviklingsarbeid i og for praksisfeltet med vekt på barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Det er en aktiv pådriver for utviklings- og endringsarbeid i ulike pedagogiske institusjoner. Leder for senteret er professor i pedagogikk, Thomas Nordahl. 

Les mer om SePU. 

Logo SePu og med lenke videre til Sepu sine nettsider.

Nyheter

  • James Coburn disputerte

    22. november forsvarte James Coburn sitt doktorgradsarbeid foran en enstemmig bedømmelseskomite. Dette er andre kandidat som uteksamineres fra høgskolen sitt doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og også denne disputasen ble gjennomført med glans.
  • Strålende gjennomført disputas

    Irene Trønnes Strøm forsvarte tirsdag sitt doktorgradsarbeid med glans foran en enstemmig bedømmelseskomite. Hun er dermed den første kandidaten som uteksamineres fra Høgskolen i Hedmark sitt doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. 
  • Disputas: James Coburn

    Hvordan påvirkes yrkesutøvelsen når engelsklærere uten formell utdanning får videreutdanning i faget? James Coburn har sett nærmere på denne problemstillingen i sin avhandling som han forsvarer 22.november.