Visste du... ?

 

  • At Blæstad har vært arena for landbruksutdanning helt siden 1923? Den gang het det Blæstad Småbrukerskole.
  • I 1969 skiftet det navn til Statens Landbruksmaskinskole.
  • Fra 1989 fikk studiestedet høgskolestatus og har siden drevet undervisning innen landbruksteknikk og jord- og plantekultur.
  • Fra slutten av 1990-tallet har studietilbudet også omfattet økologisk landbruk.

 

 Les mer om Campus Blæstad