Livet som student ved Campus Evenstad

 

"Det som er spesielt med Evenstad, er at det er ein såpass liten skule/plass. Men det er svært mange professorar og høgt kvalifiserte forelesarar. Ettersom me berre er 200-250 studentar, så blir det få studentar per tilset, og ein får då gode forhold med dei som jobbar på skulen. Desse forholda kan vere gull verdt når ein skal ut i arbeidslivet."

Ruben, blogger og student, Bachelor i utmarksforvaltning.