Hvorfor velge oss

  • Vi har lang erfaring i å tilby ulike fleksible utdanningsløp
  • Behovet for godt tilrettelagte studier øker og vi jobber bevisst for å være relevante og oppdaterte på dette
  • Hos oss er det mulig å være student også for deg som ikke bor i regionen
  • Vi har fornøyde studenter som føler seg sett og ivaretatt
student i praksis

Praksis i arbeidslivet er en viktig del av studentenes læring (Illustrasjonsbilde: Colourbox)