Faglig påfyll innen helsefaget?

Jobber du innen helsevesenet og kan tenke deg mer faglig påfyll? Høgskolen i Hedmark har et stort og variert tilbud med aktuelle master og videreutdanninger. 

Aktuelle mastergrader:

Master i folkehelsevitenskap - med vekt på endring av livsstilsvaner

Master i psykisk helsearbeid

 

Aktuelle videreutdanninger:

Videreutdanning i anestesisykepleie

Videreutdanning i operasjonssykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i demensomsorg

Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse

Videreutdanning i rehabilitering

Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid

Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser

Videreutdanning i lungesykdommer

Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid - med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge - deltid

Helsesøsterutdanning

Ammeveiledning

 

Lederutdanning helse og omsorg

Dokumentasjon av helsehjelp (kurs og oppdragsstudium)

Helsepedagogikk (kurs og oppdragsstudium) 

Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten (kurs og oppdragsstudium)

Motiverende intervju (kurs og oppdragsstudium)

 

 

Publisert: . Sist endret: .