Hvorfor studere bioteknologi ved Høgskolen i Hedmark?

  • Bioteknologi kan bredt defineres som teknologi for bruk av mikroorganismer, celler, deler av celler eller modeller av disse til produkter og tjenesteyting. Genteknologi har en sentral plass i bioteknologien.
  • Det er et stort potensial for bruk av bioteknologi innen landbruk, industri og helse.
  • Bioteknologi anvendes til å løse globale problemer innen matvareproduksjon, helse og miljø.
  • Bioteknologi forventes i tiden fremover å bidra til verdiskaping og etablering av nye, interessante arbeidsplasser.
  • Ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, drives forskning og undervisning i nært samarbeid med landbrukets avlsselskaper Geno, Norsvin, Graminor og deres datterselskaper, samt Universitet for miljø og biovitenskap, Ås, Universitetet i Oslo og flere andre forskningsmiljøer i inn- og utland.