Våre utdanninger:

Videreutdanning i bioteknologi

Master i næringsrettet bioteknologi

 

Vi tar for tiden ikke opp studenter til Bachelor i bioteknologi.

Utdanning av PhD-kandidater gjennomføres i samarbeid med universiteter.

 

 

 Les mer om forskningen ved bioteknologimiljøet på Hamar 

Hvorfor studere bioteknologi ved Høgskolen i Hedmark?

 • Bioteknologi kan bredt defineres som teknologi for bruk av mikroorganismer, celler, deler av celler eller modeller av disse til produkter og tjenesteyting. Genteknologi har en sentral plass i bioteknologien.
 • Det er et stort potensial for bruk av bioteknologi innen landbruk, industri og helse.
 • Bioteknologi anvendes til å løse globale problemer innen matvareproduksjon, helse og miljø.
 • Bioteknologi forventes i tiden fremover å bidra til verdiskaping og etablering av nye, interessante arbeidsplasser.
 • Ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, drives forskning og undervisning i nært samarbeid med landbrukets avlsselskaper Geno, Norsvin, Graminor og deres datterselskaper, samt Universitet for miljø og biovitenskap, Ås, Universitetet i Oslo og flere andre forskningsmiljøer i inn- og utland.

 

Aktuelt

 • Biotown 2016

  22.september arrangeres Biotown i Hamar. Konferansen stiller spørsmål ved hvordan bioøkonomi kan skape fremtidig vekst og verdiskaping i regionen.  
 • Spennende samarbeid for bioteknologimiljøet

  Bioteknologimiljøet ved Høgskolen i Hedmark har inngått en intensjonsavtale med Bioteknologisenteret ved Universitetet i Oslo. Målet er å etablere forskningssamarbeid innen utvikling av kreftmedisin.
 • Fryseteknologi fra Hamar nøkkel i kreftforskning

  Hamar-selskapet Cryogenetics sin teknologi for å fryse ned fiskemelke har blitt tatt i bruk av noen av verdens fremste kreftforskere som er avhengige av en pålitelig metode i sitt arbeid med zebrafisk - en viktig modellorganisme i kreftforskningen.