• Skole og barnehage

  Enten du vil jobbe med små eller store barn har vi et av landets beste utdanningstilbud på dette området.
 • Helse og idrett

  Høgskolen i Hedmark har et bredt studietilbud innen helse- og idrettsfag.
 • Økonomi og ledelse

  Vi tilbyr utfordrende studier innen administrasjon, ledelse, service, økonomi, regnskap, finansiering, budsjettarbeid, strategi, markedsføring og innovasjon.
 • Økologi og landbruk

  Er du interessert i utfordringene med global oppvarming, behov for økt matproduksjon, bærekraftig utvikling, eller bare interessert i jakt og fiske har vi studiene for deg.
 • Musikk

  Vil du lage musikk, lære bort musikk, eller jobbe i musikkbransjen har vi studiet for deg.
 • Animasjon og spill

  Hamar er Norges "spill-hovedstad", med tett kobling mot kunnskapsparken Hedmark og en raskt voksende næringsklynge gjennom blant annet Hamar Game Collective.
 • Språk og kommunikasjon

  Hvordan språk er bygd opp og fungerer, hvordan det utvikler seg, hva språket røper om oss og hvordan vi bruker det i forskjellige situasjoner er spennende å se nærmere på.
 • Bioteknologi

  Bioteknologi anvendes til å løse globale problemer innen matvareproduksjon, helse og miljø, og forventes i tiden fremover å bidra til verdiskaping og etablering av nye, interessante arbeidsplasser.
 • Kombiner jobb og studier

  Vi har mange studier som er tilrettelagt slik at de kan tas ved siden av jobb. Dette gjelder både vanlige grunnutdanninger, studier på masternivå og andre videreutdanninger.