Før utenlandsoppholdet

Under oppholdet

Etter oppholdet

 

Før utenlandsoppholdet:

Kriterier for utveksling:

Alle studenter skal kjenne til kriteriene for utveksling før søknad om delstudium i utlandet leveres internasjonal koordinator på campus.

Faglig forhåndsgodkjenning:

Husk å få opphold i utlandet forhåndsgodkjent av studieleder og levert til internasjonal koordinator på eget campus ved Høgskolen i Hedmark. For studenter som søker om Erasmus+-stipend må særskilt skjema Learning agreement

utarbeides og underskrives i samråd med internasjonal koordinator på avdeling. Det fylles også ut eget registreringsskjema for utreisende student samt egenerklæringsskjema i forhold til helse og forsikring før avreise.

Lån og stipend i Statens Lånekasse:

Vent med å søke om lån og stipend i Statens Lånekasse inntil du har mottatt en bekreftelse fra Studiekontoret om at din utreise er godkjent og ferdig behandlet i Felles Studentsystem ved Høgskolen i Hedmark. Studenter som skal betale skolepenger (tuition fee) må sende tilbudsbrev som stadfester summen som skal betales sammen med en bekreftelse på at studieoppholdet er faglig forhåndsgodkjent (se over).

Skjema for egenerklæring:

Alle utreisende studenter fra Høgskolen i Hedmark skal inne 14 dager før utreise fylle ut skjema for egenerklæring og levere det signert til internasjonal koordinator på avdeling. Skjemaet inneholder også et eget punkt om forsikring, og det blir oppbevart som fortrolig dokument på Internasjonalt kontor som del av høgskolens beredskapsrutine for utreisende studenter.

Forsikring:

Husk å skaffe deg nødvendig forsikring utover det Folketrygden tilbyr. Du må selv dekke utgifter til forsikring. Høgskolen i Hedmark anbefaler ANSA studentforsikring eller forsikring hos din fagforening. Last ned Egenerklæring. Høgskolen i Hedmark har et fast nødnummer +47 62430911 som er bemannet 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Europeisk helsetrygdkort:

Studenter som skal på utveksling til Europa kan, ved henvendelse til NAV, få et Europeisk helsetrygdkort. Dette gir rett til behandling og stønad på lik linje med innbyggerne i det landet man oppholder seg i. Gjelder innenfor hele EØS-området.

Flybilletter:

Reserver flybilletter så snart du vet avreisedag, men ikke bind billettene før du har mottatt bekreftelse/tilbudsbrev fra eksternt studiested. Skal du reise til et land som krever visum så er det hensiktsmessig å vente med å binde flybilletten til man har fått innvilget søknaden.

Visum:

Vær oppmerksom på at enkelte land krever visum selv for studenter på utvekslingsopphold. Tiden det tar å få visum og prisen du må betale kan variere fra land til land. Du må selv dekke visumkostnadene. Du er selv ansvarlig for å finne ut av gjeldende visumregler.

Vaksinasjoner:

Det kan være en fordel at du vaksinerer deg mot enkelte sykdommer i forbindelse med utvekslingsopphold i land utenfor Europa. Ta kontakt med Helsestasjon i nærheten av der du bor i god tid før du reiser.

 

Under oppholdet

Kontaktdetaljer:

Så snart du har fått deg bolig i vertslandet må du sende adresse, telefonnummer og e-post du kan nås på til Høgskolen i Hedmark

Endringer i studiet:

Det er svært viktig at du melder fra til Høgskolen i Hedmark om eventuelle endringer i kurs/studieplan ved eksternt studiested. Nye kurs må godkjennes av høgskolen.

Dokumentasjon/Karakterutskrift:

Du må sørge for at du får dokumentasjon/karakterutskrift fra vertsinstitusjonen på det du har gjort. Dersom du ikke får ECTS-studiepoeng på selve karakterutskriften må du innhente en skriftlig bekreftelse på hva studiepoengene du får utgjør. Du må selv sørge for at Høgskolen i Hedmark får dokumentasjonen etter hjemkomst slik at vi kan registrere den utenlandske utdanningen i din utdanningsplan.

 

Etter oppholdet

Fritak/ innpassing:

Dokumentasjonen som du får fra vertsinstitusjonen må leveres Høgskolen i Hedmark (se over).

Tuberkulose-testing og testing for MRSA:

Dersom du skal oppholde deg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose og ha praksisstudier i helseinstitusjon, skole eller barnehage, er du pliktig til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse etter hjemkomst. Straks etter hjemkomst skal det tas en lungerøntgen for å utelukke at du har pådratt deg lungetuberkulose, og etter 6-8 uker skal du ta en Mantoux-test.

Dette gjelder for alle land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand og Japan. Dersom du skal arbeide eller ha praksis, eller blir innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden eller i helseinstitusjoner i Norden med forekomst av MRSA i løpet av utvekslingsoppholdet, er du pliktig å la deg teste for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved hjemkomst.

Den enkelte student er selv ansvarlig for å la seg teste. Ta kontakt med din lege for å få en rekvisisjon for lungerøntgen straks du kommer hjem, kontakt deretter sykehuset for å få tatt røntgenundersøkelsen  (denne er gratis) og helsestasjonen for Mantoux-test.

Rapport/ bildegalleri:

Alle studenter som har vært på utveksling skal skrive en rapport. Det er fint om du kunne sende med bilder som viser hvordan du har hatt det.

Både rapport og bilder ønsker vi å legge ut på nettet slik at kommende utvekslingsstudenter kan lese og se tidligere erfaringer.

I studentenes Fronter-rom legges det også ut reisebrev og annen reiseinformasjon i samråd med faglærer og internasjonal koordinator på campus.

Rapport og bilder kan sendes til international@hihm.no

Publisert: . Sist endret: .