Her får du oversikt over alle aktuelle søknadsskjemaer.

Fristen for å søke om studieopphold i utlandet er:

15. september for vårsemesteret

15. februar for høstsemesteret

 

Søknadsskjema for studier i utlandet

Her finner du Høgskolen i Hedmarks

Forhåndsgodkjenningsskjema

Erasmusstipend: Søknadsfrister er 15. mai (for høstsemester) og 15. november (for vårsemester)

Du finner søknadsskjemaer her: 

 

Publisert: . Sist endret: .