Utenlandsstudier skal være en integrert del av din utdanningsplan ved Høgskolen i Hedmark.

 • En forhåndsgodkjenning av utenlandsoppholdet er nødvendig for å unngå forsinkelse i dine studier. 
 • Studieoppholdet i utlandet skal forhåndsgodkjennes i god tid før du reiser ut. I godkjenningen skal det redegjøres for emner og omfang. 
 • En forhåndsgodkjenning er en garanti for at det du studerer i utlandet kan inngå i den norske utdanningsplanen/ graden din. 
 • Lånekassen gir bare støtte til godkjente studier. 
 • Du har som student selv ansvar for å få med deg "Transcript of Records" fra den utenlandske institusjonen ved avsluttet studieopphold og levere det til studieadministrasjonen på din campus ved Høgskolen i Hedmark.

Forhåndsgodkjenning- Nordplus utvekslingsprogram 

 • For å unngå problemer med godkjenning når utvekslingen er gjennomført, skal det foreligge forhåndsgodkjenning fra studieadministrasjonen ved din campus før avreise. I forhåndsgodkjenningen skal det redegjøres for emner og omfang.

Forhåndsgodkjenning ”Learning agreement”- Erasmus utvekslingsprogram 

 • Både emner og studieopphold skal forhåndsgodkjennes av studieadministrasjonen ved campus før avreise for å unngå problemer med godkjenning når utvekslingen er gjennomført. 
 • Høgskolen utarbeider en studiekontrakt, ”Learning agreement”, som skal godkjennes og underskrives av det utenlandske lærerstedet, studenten og internasjonal koordinator ved Høgskolen i Hedmark. Studiekontrakten sendes til den relevante partnerinstitusjonen som returnerer den i signert stand. Studenten beholder originalen som tas med på studieoppholdet. 
 • "Learning agreement" er en garanti for at studenten får godkjent de emner som tas ved den utenlandske utdanningsinstitusjonen. Studenten har selv ansvar for å få med seg "Transcript of Records" fra den utenlandske institusjonen ved avsluttet studieopphold og levere det til studieadministrasjonen på egen campus. 
 • Studieprogram/ emner tatt i utlandet skal, i henhold til ”Learning agreement”, være likeverdig og erstatte tilsvarende emner ved Høgskolen i Hedmark. 
 • Sammen med vitnemålet får alle gradsstudenter "Diploma Supplement" som er et vitnemålstillegg på engelsk. 
 • Studenter som mottar Erasmus-stipend skal bekrefte studieoppholdet ved å fylle ut særskilt evalueringsskjema etter hjemkomst, samt medbringe "Letter of Confirmation" fra den utenlandske institusjonen.

HUSK: TA KONTAKT for å få forhåndsgodkjenning av utenlandsstudiet!

Publisert: . Sist endret: .