Som ERASMUS og NORDPLUS-student får du et månedlig stipend som et bidrag til å dekke ekstrakostnadene ved utenlandsstudiet. For nærmere informasjon om disse stipendordningene, se hjemmesiden til SiU, eller snakk med en av de internasjonale koordinatorene ved Høgskolen i Hedmark. Søknadsfrister for Erasmus stipend er 15. mai (for høstsemester) og 15. november (for vårsemester).

 

Lån og stipend i Statens Lånekasse

Husk å søke om lån og stipend i Statens Lånekasse så snart du har mottatt en bekreftelse fra Studiekontoret om at din utreise er godkjent og ferdig behandlet i Felles Studentsystem ved Høgskolen i Hedmark. Studenter som skal betale skolepenger (tuition fee) må sende tilbudsbrev som stadfester summen som skal betales sammen med en bekreftelse på at studieoppholdet er faglig forhåndsgodkjent.

Du som reiser utenfor Erasmus og Nordplus programmene, men til institusjoner som høgskolen har avtale med og som krever skolepenger, kan få dekket dette gjennom ekstra stipend og lån fra lånekassen.

Ekstratips: Sjekk "Legathåndboken" (spør på biblioteket)

Publisert: . Sist endret: .