Utenlandsstudier skal være en integrert del av din utdanningsplan ved Høgskolen i Hedmark.

Godkjenning

Både emner og studieopphold skal forhåndsgodkjennes av studieadministrasjonen ved campus før avreise: 1. for å unngå problemer med godkjenning når utvekslingen er gjennomført og forsinkelser i dine studier; 2. for å garantere at det du studerer i utlandet kan inngå i den norske utdanningsplanen/graden din; 3. Lånekassen gir bare støtte til godkjente studier; 4. Du har som student selv ansvar for å få med deg "Transcript of Records" fra den utenlandske institusjonen ved avsluttet studieopphold og levere det til studieadministrasjonen på din campus ved Høgskolen i Hedmark. 

Ta kontakt med internasjonalt kontor på din avdeling og få hjelp til å fylle ut skjemaet for forhåndsgodkjenning.

 

 

Søknadsskjema Fyll ut søknadsskjema for studieplass/praksisplass i utlandet som du finner under eget menypunkt. Skjemaet leveres til Internasjonal koordinator på din campus. Studievalg må være godkjent av studieadministrasjonen ved campus i henhold til utdanningsprogram og antall studiepoeng. Husk skriftlig forhåndsgodkjenning før utreise, hvis ikke kan du risikere at det du har studert i utlandet ikke kan innpasses i din utdanningsplan. Når disse tingene er avklart, kan du begynne å fylle ut søknadsskjema til den institusjon du ønsker deg til.

ECTS- Learning agreement For søkere som reiser til EU-land må du fylle ut et ECTS-formular eller vertsinstitusjonens eget formular som tilsvarer ECTS-formularet. Dette inneholder ”Learning agreement” og skal signeres av studenten selv, internasjonal koordinator ved Høgskolen i Hedmark og vertsinstitusjon. (se under Godkjenning av utenlandsstudie, ERASMUS)

Når søknad er innvilget Når søknaden din om delstudium i utlandet er innvilget, kan du søke om Nordplus eller Erasmus stipend på eget skjema. Det forutsetter at du skal til en utdanningsinstitusjon i Europa som Høgskolen i Hedmark har en Erasmusavtale med.
Søknad om stipend sendes internasjonal rådgiver, Lucrezia Gorini.

Publisert: . Sist endret: .