Diverse organ og informasjonssenter

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) Storgt. 3, 0155 Oslo Tlf: 22 47 76 00 (Gir generell rettledning om studium i utlandet, informasjon om utdanningssystem og institusjoner i en lang rekke land over hele verden)

British Council Norway

Canadian Education Center Network in Norway Canadian Embassy, Wergelandsveien 7, 0244 Oslo Tlf: 22 99 53 00

Education en/in Canada

Centre Culturel Francais Holtegaten 29, 0355 Oslo Tlf: 23 20 30 00

Det italienske kulturinstitutt Oscarsgate 56, 0258 Oslo Tlf: 22 54 06 70

Deutscher Akademischer Austauschdienst http://www.daad.de (Informasjon om studium i Tyskland)

NAV Internasjonalt (tidligere Folketrygdkontoret for utenlandssaker). Kontakt: nav.internasjonalt@nav.no.  Postadresse: Postboks 8138 Dep., 0033 Oslo, Norway 
Besøksadresse: Langkaia 1, 0150 Oslo. Telefon: (+47) 21 07 37 00 Telefaks: (+47) 21 07 37 01.

Goethe Institut, Tysk kultursenter Grønland 16, 0188 Oslo Tlf. +47 22057880, info@oslo.goethe.org.

Hallo Norden Hallo Norden er Nordisk Ministerråds informasjonstjeneste for privatpersoner og virksomheter.

Namibiaforeningen Sven Morensv. 7, Postboks 369, 2403 Elverum Tlf: 62 41 36 22

NORAD (Direktorat for utviklingssamarbeid) Ruseløkkvn. 26, Pb. 8034 Dep., 0030 Oslo Tlf: 22 24 20 30

Nordisk Afrika-institutt Box 1703, 751 47 Uppsala, Sverige Tlf: +46 18 56 22 00

Norge-Amerika Foreningen Rådhusgaten 23B, 0158 Oslo Tlf: 23 35 71 60

SIU-Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) Vaskerelven 39, Pb. 7800, 5020 Bergen Tlf: 55 30 88 00

Studer i Utlandet, Norges offisielle nettsted

Statens lånekasse, Utenlandskontoret Pb. 195 Økern, 0510 Oslo Tlf: 22 72 69 10/ 22 72 67 00

SAIH-Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond Storgata 11, 0183 Oslo Tlf: 22 98 93 40

US-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange Arbinsgt. 2, 0253 Oslo Tlf: 22 01 40 10

 

Publisert: . Sist endret: .