Hva kan et semester eller to i utlandet gjøre for meg som norsk student?

Vi lever i et multikulturelt og globalisert samfunn, der internasjonal samhandling stadig øker i omfang. Gjennom internasjonal utveksling vil studentene få økt innsikt, og den faglige og sosiale utviklingen et utenlandsopphold medfører vil gjøre det enklere i arbeidslivet senere.

Arbeidslivet stiller i større grad enn tidligere krav til gode språkkunnskaper, kulturforståelse og kunnskap om andre lands samfunnsliv. Internasjonal erfaring står sentralt hvis du ønsker deg en spennende framtid innen yrkeslivet.

Høgskolen i Hedmark har samarbeidsavtaler med utenlandske læresteder gjennom utdanningsprogram i Norden, Europa og utenfor Europa. Disse omfatter student- og lærerutveksling og samarbeid om utdannings- og utviklingsprosjekt.

Publisert: . Sist endret: .

Studentene forteller

Flere nyheter