Hvordan sikrer vi høyt motiverte studenter som jobber godt gjennom hele studieforløpet, når læringsutbyttene og til slutt går ut som gode, attraktive kandidater for arbeidslivet?

Høgskoleledelsen tok våren 2013 initiativ til prosjektet ‘Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring’, og ønsker å ta et samlet grep om videreutvikling av pedagogiske løsninger og gode retningslinjer for bruk av e-læring i undervisningen. Ved å tilby relevante og attraktive undervisnings- lærings- og vurderingsformer ønsker høgskolen å sikre god kvalitet i utdanningstilbudene.

En handlingsplan og tilhørende prosjektrapport er utarbeidet, og viser retning og inneholder konkrete anbefalinger til hvordan satsingen kan brytes ned i håndterlige tiltak og prosjekter.

Published: . Last change: .

Aktuelt

  • Utlysning av kurs i høgskolepedagogikk 2017

    Utlysning av kurs i høgskolepedagogikk 2017

    Grunnkurset i høgskolepedagogikk (15 sp) skal kvalifisere ansatte i høgskolen for undervisnings- og undervisningsoppgaver, og svarer på UHRs retningslinjer til krav om høgskolepedagogisk basiskompetanse.

  • Opptak til førstelektorprogram 2017

    Opptak til førstelektorprogram 2017

    Høgskolen i Lillehammer lyser nå ut stipendiater til førstelektorkvalifisering med søknadsfrist 1. februar 2017, og med oppstart 1.8.2017. Ansatte ved Høgskolen i Hedmark kan delta i programmet.

Kalender

Ingen tilgjengelige hendelser