Du kan få et studentkort og et digitalt studentbevis via app.

1-topbilde

Kilde: Computas.com

Studentkortet er et legitimasjonskort og fungerer som

  • lånekort for bøker i høgskolens bibliotek
  • nøkkelkort med adgangsmuligheter til skolebyggene og spesielle rom
  • nøkkelkort til å hente utskrifter eller kopiere på høgskolens skrivere
  • studentbevis for å få studentrabatt, f.eks. på buss og tog
  • legitimasjon på eksamen  

Digitalt studentbevis er en app du kan laste ned til din mobiltelefon. Denne kan benyttes hos bl.a. studentsamskipnadene og kollektivtransportselskaper for å få studentrabatt, f.eks. på buss og tog. Last ned appen fra App Store (iOS) eller Google Play (Android) (appen er enda ikke tilgjengelig for Windows).

Logg inn med vanlig brukernavn og passord gjennom Feide. (OBS! Du må først ha aktivert deg i aktiveringsportalen.)

Les mer om digitalt studentbevis her. 

Hvor?

Fotografering og utstedelse av studentkort skjer på hver enkelt campus i begynnelsen av høstsemesteret. For nettstudenter, se nederst på siden.

Hvordan?

Det gis informasjon om tider for massefotografering av klasser. Når massefotografering pågår, bes studentene om å møte til oppsatt tid.

Studentkortet er kun gyldig når semesteravgiften er betalt og semestermerket er påført. Du får semestermerke ved henvendelse i resepsjonen/ekspedisjonen ved din campus.

Det digitale studentbeviset er gyldig så snart semesteravgiften er registrert betalt i høgskolens datasystem.

Ved tap

Hvis du har mistet eller ødelagt studentkortet koster det kr 250,- å få utstedt et nytt, så fremt kortet ikke er stjålet og kopi av politianmeldelse foreligger. I høgskolens resepsjoner/ekspedisjoner får du taps-/endringsskjema som må fylles ut for å få et nytt kort.

Manglende oppmøte til fotografering

Dersom du av en eller annen grunn ikke får møtt til oppsatt fotografering, ta kontakt med resepsjonen for å ta bilde ved en senere anledning.

Studenter på nettstudier

Studenter på nettbaserte studier eller andre studenter som ikke er på samlinger på campus, oppfordres til å benytte Studentbevis-app'en.

Dersom det er noen som har behov for studentkort, bestilles dette via skjema og vedlegges bilde i det formatet som er beskrevet i skjemaet. Bilder i andre formater vil ikke bli godkjent.
Bestillingen sendes: kortprod@hihm.no

Vær oppmerksom på at det ved eventuell enkeltbestilling av studentkort via skjema er lang leveringstid i oppstartsperioden. 

Publisert: . Sist endret: .