Fra studiestart vil høgskolen kommunisere til den e-postadressen du oppga da du søkte studieplass hos oss (din private e-post).

Du som student må selv sørge for at din oppgitte e-postadresse er riktig. Det gjør du i StudentWeb (feltet «Privat e-postadresse»).

Alle studenter får tildelt en e-postadresse (eksempel: ola.nordmann@stud.hihm.no), denne er tilgjengelig via webmail, klikk her for å logge inn. 

Publisert: . Sist endret: .