Semesteravgift må være betalt før du kan semesterregistrere deg i StudentWeb

For våren 2017 kan betalingsinformasjon hentes i StudentWeb fra og med 10. desember. 

Nye studenter: For å logge på Studentweb benyttes PIN-kode. Denne koden blir tilsendt på e-post i løpet av 9. desember. 
Dersom du ikke mottar e-post, vennligst ta kontakt med høgskolen på e-post: giro@inn.no

Fremgangsmåte for nye studenter:
  • Logg på StudentWeb med fødselsnummer og PIN-koden.
  • Betalingsinformasjon finner du i StudentWeb under Mer -> Betaling

OBS! Dersom du ikke oppga ditt mobilnummer eller din e-postadresse da du søkte studieplass, du registrere dette i StudentWeb under Min profil (Høgskolen bruker mobilnummer i forbindelse med aktivering).

Semesteravgift og lisens- og materiellavgift være betalt før du blir registrert som aktiv student.
Merk at det tar fra 3 til 5 dager fra du betaler til betalingen er registrert i våre systemer, så gjør dette så snart som mulig.

Eksisterende studenter logger seg inn i StudentWeb på vanlig måte.

Betalingsfrist: 10. januar 2017.

Generelt om avgiften:

For vårsemesteret 2017 betaler du totalt kr 800,- i avgift som heltidsstudent. Denne avgiften består av Semesteravgift på kr 445,-, Lisens- og materiellavgift på kr 325,- og kr 30,- til SAIH.

For deltidsstudenter er semesteravgiften og støtten til SAIH den samme, men du betaler redusert Lisens- og materiellavgift på 225,-.

Betalt semesteravgift er en forutsetning for å:
- bli registrert som aktiv student, som blant annet er en av forutsetningene for å få lån fra Statens lånekasse
- få tilgang til høgskolens IKT-tjenester (StudentWeb og Fronter)
- kontrollere utdanningsplanen din og få meldt deg til undervisning og eksamen
- få gå opp til eksamen og kontinuere eksamen (ta eksamen på nytt)
- få gyldig studentbevis
- ha stemmerett ved valg til høgskolens og studentenes styringsorganer
- få tilgang til samskipnadens velferdstjenester
- utskrift/kopiere på høgskolens kopimaskiner
- lån i biblioteket og tilgang til bibliotek utenom betjent åpningstid

Søknad om refusjon av betalt semesteravgift og lisens- og materiellavgift:

Søknad om refusjon av betalte avgifter må sendes høgskolen innen 31. januar 2017. Unntak er når avgift er betalt dobbelt. Søknaden sendes giro@inn.no

Dersom du har betalt semesteravgift til en annen norsk høgskole eller universitet, kan du sende inn dokumentasjon på dette til giro@hihm.no. Vi vil da frafalle selve semesteravgiften, men du må likevel påregne å betale Lisens- og materiellavgifter for ditt studie ved Høgskolen i Hedmark. Se Lov om Studentsamskipnader §10 Semesteravgift.

Dersom du er student ved både tidligere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer, skal du betale avgiftene for semesteravgift, SAIH og Lisens- og materiellavgift kun én gang. Du velger selv hvilken av de tidligere høgskolene du betaler til, men du må gi beskjed til giro@inn.no om dette slik at vi kan frafalle avgiftene dine ved den høgskolen du ikke skal betale til.

Publisert: . Sist endret: .