Studentweb

StudentWeb er en nettbasert portal der du kan administrere egne personopplysninger. Her kan du blant annet endre adresser og telefonnummer, kontrollere og eventuelt endre utdanningsplanen din, melde deg opp til eksamen og få karakterene dine etter sensur.

MERK: Du er selv ansvarlig for å kontrollere at du står registrert med korrekt adresse, telefonnummer og e-postadresse gjennom hele studietiden. Høgskolen i Hedmark benytter Digital postkasse, og vi anbefaler alle studenter å opprette en egen postkasse.

Utdanningsplan

Utdanningsplanen er avtale mellom deg som student og høgskolen. Utdanningsplanen din ligger i StudentWeb og skal kontrolleres elektronisk ved oppstarten av hvert semester. Kontroll av utdanningsplanen kan først skje etter at betalt semesteravgift er registrert i høgskolens system.

Frist høstsemester: 25. august
Frist vårsemester: 10. januar

Kurs- og oppdragsstudier har egne frister, se tilsendt informasjon.

Registreringen for hvert semester har 5 trinn:

Rettigheter og plikter: Dette er en generell del der du bekrefter at du forplikter deg til å forholde deg til lover og regler ved Høgskolen i Hedmark. Her ligger også den obligatoriske egenerklæringen som gjelder for innlevering av studentarbeider. Det er viktig at du leser dokumentene og setter deg inn i regelverket vårt og hva vi forventer av deg.

Utdanningsplan: Dette er en individuell plan som viser når du skal ta de ulike emnene i studieløpet ditt. Obligatoriske emner er allerede lagt inn i planen. Eventuelle valgemner skal du selv velge i StudentWeb. Utdanningsplanen skal kontrolleres og oppdateres hvert semester, etter at betalt semesteravgift er registrert i høgskolens system. Planen lagres automatisk hver gang den åpnes. Du kan logge deg på StudentWeb via høgskolens hjemmesider.  

Utdanningsplanen lagres fortløpende, og du blir automatisk meldt til undervisning og meldt opp til eksamen. Semesteravgiften må være betalt og registrert i høgskolens system før du kan gå opp til eksamen og få tilgang til Fronter. Betalingsinformasjon finner du i StudentWeb.

Det er viktig at du hvert semester sjekker at du er meldt på de emnene du skal ta. I StudentWeb vil du gjennom studieåret bl.a. finne informasjon om eksamensdatoer, kandidatnummer til eksamen, alle dine eksamensresultater og hva som er rapportert til Lånekassen.

Status og oversikt: Gir en oversikt over ditt studium.

Min profil: Her vedlikeholder du generell informasjon som semester- og hjemstedsadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Kvittering: Du får tilsendt en e-post med oversikt over emner, undervisning og eksamener (= vurderinger).

Dersom du har spørsmål om utdanningsplanen din, eller ønsker veiledning i forbindelse med studieløpet ditt, hvilke valgemner du bør velge eller endringer i planen, kan du henvende deg til studieadministrasjonen ved ditt campus. Her får du oversikt over hvem som er studieveiledere ved ditt campus.

Publisert: . Sist endret: .