På denne siden forsøker vi å gi deg noen beskrivelser av forkortelser og begreper som ofte brukes ved høgskolen.         

 

HH - Høgskolen i Hedmark

AØL - Avdeling for Anvendt økologi og landbruksfag, Campus Evenstad og Campus Blæstad

FH - Avdeling for folkehelsefag, Campus Elverum

LUNA - Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Campus Hamar

ØLR - Avdeling for økonomi og ledelsesfag, Campus Rena

 

HSL - Høgskolens Strategiske Ledergruppe

LMU - Læringsmiljøutvalget

SIH - Studentsamskipnaden i Hedmark

StorHK - Studentorganisasjonen i Hedmark

UHR - Universitets- og høgskolerådet

 

Studiepoeng - er en måleenhet som angir normert studietid

Et fullt studieår er 60 studiepoeng

Et semester er 30 studiepoeng. F.eks. er bachelorgraden treårig og gir totalt 180 studiepoeng

Tidligere tilsvarte et fullt studieår 20 vekttall, altså er 1 vekttall det samme som 3 studiepoeng

Studiepoengene samsvarer med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System)

 

 

Kjenner du til andre forkortelser eller begreper du gjerne skulle hatt en forklaring på eller som du tror andre har nytte av å kunne? Tips oss på  kommunikasjon@hihm.no .

Publisert: . Sist endret: .