Det vil være viktig for deg som ny student å ha tilgang til våre IT-systemer og nettverk allerede før du møter opp til studiestart.

For å aktivere din brukerkonto må du gjøre følgende:

1. Semesteravgift må betales

Du vil kunne hente ut betalingsinformasjon i StudentWeb i løpet av uke 31. PIN-kode som benyttes for å logge på StudentWeb vil bli sendt ut per e-post fra og med uke 31. Betalingsfrist for semesteravgift er 15. august. 

Det vil være en stor fordel å få betalt semesteravgiften før studiestart slik at du kan få tilgang til systemer og nettverk som du vil ha behov for. Dersom du ikke mottar e-post, vennligst ta kontakt med høgskolen på e-post: giro@hihm.no.

Les mer om semesteravgiften

2. Aktiver deg som student

Når semesteravgiften er registrert (etter 3-5 arbeidsdager) vil du kunne aktivere deg som student. Du aktiverer din brukerkonto i aktiveringsportalen.

  • Velg <Aktivere konto>. Her registrerer du deg med fødselsnummer - og du vil da få tilsendt en engangskode til din mobiltelefon. Denne koden benytter du i den videre aktiveringsprosessen. Dersom du ikke oppga ditt mobilnummer da du søkte studieplass, må du registrere dette i StudentWeb nå under Min profil.
  • Når du aktiverer deg, får tildelt brukernavn (= studentnummeret ditt), og du må lage ditt eget passord. Dette brukernavnet og passordet vil gjelde for alle IT-systemer i høgskolen, også for StudentWeb.

3. Kontroll av utdanningsplan

Når du har aktivert deg må du inn i StudentWeb igjen for å kontrollere utdanningsplanen din. Det er først da du vil bli meldt opp til eksamener og får tilgang til rom i Fronter.

Det vil være en stor fordel for deg å ha kontrollert utdanningsplanen før studiestartDet er i Fronter du vil finne mer informasjon om det enkelte emne med undervisningsplaner.

4. Registrering 

Alle nye studenter må møte opp på campus og registrere seg første skoledag. Dette gjelder ikke alltid for deltidsstudenter og studenter på samlingsbaserte studier (se mer informasjon nedenfor).

Sjekk oppmøtetidspunkt i mottatt informasjonsskriv fra ditt studiested. Unnlater du å registrere deg risikerer du å miste studieplassen din.

Kan du ikke møte på oppsatte tidspunkt er det viktig at du gir høgskolen beskjed om dette så raskt som mulig før oppstart. 

Andre, tredje og fjerde års studenter som fortsetter innen samme studium, skal ikke registrere seg på nytt.

Deltidsstudenter og studenter på samlingsbaserte studier

Studenter på deltidsstudier og samlingsbaserte studier, Campus Rena og Campus Hamar, har egne oppmøtetidspunkt. Du møter på første oppgitte samling, jf. informasjonsskriv fra ditt studiested. Det samme gjelder for studenter som har fått informasjon om at registrering er på første undervisningsdag.

Alle må sørge for at semesteravgift er betalt, semesterregistrering er gjennomført og utdanningsplanen er kontrollert innen gitte frister.

Publisert: . Sist endret: .