Studentsamskipnaden i Innlandet (StINN) har som hovedoppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov. 

Virksomheten er organisert i fem avdelinger som omfatter bygging og drift av boliger, drift av barnehager, kantiner, bokhandel/servicekontorer og sosial rådgivningstjeneste samt støtte til studentsosial/kulturell virksomhet i miljøet.

Som student anbefales du å ta kontakt med samskipnaden når ulike behov melder seg. SiH er her for å hjelpe deg, og som medlem har du rett til å bruke disse tilbudene. Gi gjerne tilbakemelding hvis du finner noe du vil bemerke i positiv eller negativ retning. SiHs mål er å legge til rette for en trygg og effektiv studiesituasjon som kan virke til studentenes menneskelige vekst og trivsel.

Barnehageplass

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) driver studentbarnehage i Elverum. På Hamar, Rena og Evenstad har SiH et nært samarbeid med de respektive kommunene som tilbyr barnehageplasser for studenter. Søknadsskjema for barnehageplass i Samskipnadens barnehager lastes ned fra SiH sine nettsider www.sih.no. Søknadsfrist for nye studenter er 1. august. For å få plass i barnehagen kreves det at minst en av foreldrene er student ved Høgskolen i Innlandet, og at vedkommende betaler semesteravgift i det semester søknaden fremmes. For øvrig informasjon om barnehagene, kontakt Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) direkte på tlf 62 51 77 22. E-post: sih@sih.no (skriv «Til barnehagene» som tittel).

Lege

Er du student og langt unna legen din? Da anbefaler SINN at du bytter fastlege. Dette vil sikre deg bedre og enklere tilgang til helsetjenester mens du er student! Klikk her for å lese mer om fastlegeordningen, samt å logge deg inn på tjenesten for å bytte fastlege.

Studentrådgivningstjenesten

Du kan ta kontakt med Studentrådgivningstjenesten (SR) ved din campus hvis du trenger å snakke med noen om studiesituasjonen din eller eksamensmestring. For mer informasjon om SR, se www.sinn.no.

Publisert: . Sist endret: .