Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH) har som hovedoppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov. Virksomheten er organisert i fem avdelinger som omfatter bygging og drift av boliger, drift av barnehager, kantiner, bokhandel/servicekontorer og sosial rådgivningstjeneste samt støtte til studentsosial/kulturell virksomhet i miljøet.

Som student anbefales du å ta kontakt med samskipnaden når ulike behov melder seg. SiH er her for å hjelpe deg, og som medlem har du rett til å bruke disse tilbudene. Gi gjerne tilbakemelding hvis du finner noe du vil bemerke i positiv eller negativ retning. SiHs mål er å legge til rette for en trygg og effektiv studiesituasjon som kan virke til studentenes menneskelige vekst og trivsel.

Lege
Er du student og langt unna legen din? Da anbefaler SiH at du bytter fastlege. Dette vil sikre deg bedre og enklere tilgang til helsetjenester mens du er student! Klikk her for å lese mer om fastlegeordningen, samt å logge deg inn på tjenesten for å bytte fastlege.

Nødnummer
Høgskolen i Hedmark har et nødnummer til bruk dersom det oppstår kriser. Du som student kan ringe dette nummeret enten du studerer i Norge eller er på utveksling i utlandet.
Nødnummer for Høgskolen i Hedmark er: 62 43 09 11

Studentrådgivningstjenesten
Du kan ta kontakt med Studentrådgivningstjenesten (SR) ved din campus hvis du trenger å snakke med noen om studiesituasjonen din eller eksamensmestring. For mer informasjon om SR, se www.sih.no.

Studentprest
Høgskolen har også en studentprest for samtaler og veiledning på hver campus.
Studentpresten har kontoret sitt på Terningen Arena, men vil være tilgjengelig på alle campusene.
«Drop in» på studentprestkontoret på Elverum mandager mellom kl.10 og kl.14.
Ønsker du ellers en prat med studentprest Katrin Wiegmann kan du også avtale tid på mail: katrin.wiegmann@hihm.no eller på sms: 916 00 287.

Barnehageplass
Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH) driver barnehager ved høgskolens campus på Elverum og Rena. På Campus Hamar og Campus Evenstad har SiH et nært samarbeid med Hamar og Stor-Elvdal kommune som tilbyr barnehageplasser for studenter. Søknadsskjema for barnehageplass i Samskipnadens barnehager lastes ned fra SiH sine nettsider www.sih.no. Søknadsfrist for nye studenter er 1. august. For å få plass i barnehagen kreves det at minst en av foreldrene er student ved Høgskolen i Hedmark, og at vedkommende betaler semesteravgift i det semester søknaden fremmes.
For øvrig informasjon om barnehagene, kontakt Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH) direkte på tlf 62 51 77 22.E-post: sih@sih.no (skriv «Til barnehagene» som tittel).

Publisert: . Sist endret: .