Norsk studentorganisasjon (NSO) har utviklet en kollektiv studentforsikring i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling.
De har fremforhandlet et svært gunstig tilbud i kraft av å representere 200.000 studenter. Forsikringsproduktene er tilpasset studenter og deres økonomiske situasjon.
Du kan lese mer om tilbudet på http://student.no/studentforsikring/

Ved ulykker
Studenter som utsettes for skade eller ulykke under aktiviteter på undervisningsstedet  eller  i undervisningstiden er yrkesskadeforsikret i NAV.
Bestemmelsene om dette finnes i  rundskriv til Folketrygdlovens § 13-10 om elever, studenter med mer
Hvis en student blir skadet på undervisningsstedet  i undervisningstiden skal dette meldes til NAV ved å fylle ut skjema om yrkesskade. Under stilling/tittel skriv : ”student”

Dersom studenter skader seg utenfor på undervisningsstedet og/eller utenom undervisningstiden , er det deres egen private forsikring som gjelder. NSO har inngått forsikringsavtale for studenter

Publisert: . Sist endret: .