COLOURBOX5462417

Som student kan du påvirke og engasjere deg i høgskolens videre utvikling gjennom ulike verv. 

Å engasjere seg gir verdifull erfaring og innsikt. I mange tilfeller kan slike verv gi ekstra studiepoeng forutsatt at du skriver en oppgave knyttet til erfaringene du gjør deg.

Oversikt over råd og utvalg

Høgskolen har studentrepresentanter i ulike råd og utvalg:

Høgskolestyret
Læringsmiljøutvalget
Utdanningsutvalget
FoU-utvalget
Klagenemnda
Skikkethetsnemnda

Studentrepresentantene velges vanligvis inn for ett år av gangen.

Studiepoenguttelling for verv

I mange tilfeller kan studentpolitiske verv gi ekstra studiepoeng, forutsatt at du skriver en rapport knyttet til erfaringene du gjør deg.

Retningslinjer for dette finner du her.

Rapporten kan ha et omfang på 5 eller 7,5 studiepoeng. Dette er valgfritt og bør tilpasses hva som er hensiktsmessig for ditt studieløp. Emnebeskrivelser for de ulike rapportene finner du her:  

Studentpolitiske verv - rapport 5 studiepoeng

Studentpolitiske verv - rapport 7,5 studiepoeng

Publisert: . Sist endret: .