Her finner du en oversikt over og lenke til aktuelle skjemaer.

Avmelding fra eksamen:

(gjelder kun studenter ved Campus Elverum og Campus Hamar)

Avmelding fra eksamen

 

Bestilling av vitnemål:

Bestilling av vitnemål

 

Klage over eksamensresultat:

Klage over eksamensresultat - bokmål

Klage over eksamensresultat - nynorsk

 

Krav om begrunnelse for karakterfastsetting:

Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - bokmål

Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - nynorsk

 

Oppmelding til ny eksamen:

(gjelder kun studenter ved Campus Elverum og Campus Hamar)

Oppmelding til ny eksamen - bokmål

Oppmelding til ny eksamen - nynorsk

 

Overflyttingsskjema: 

Overflyttingsskjema

 

Mal for større oppgaver:

Oppgavemal (gjelder kun studenter ved tidligere Høgskolen i Hedmark)

Retningslinjer for masteroppgaver

Referanseteknikk, APA eksempelsamling, beskrivelse av kildebruk og oppsett av litteraturliste

Brukerveiledning til oppgavemal for masteroppgaver

Oppmeldingsskjema til prosjekt-, bachelor og masteroppgaver

 

Skikkethet:

(gjelder for lærer-, helse- og sosialfagutdanningene)

Skjema for melding om tvil om skikkethet

 

Søknad om forhåndsgodkjenning:

Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved delstudier i utlandet

Søknad om forhåndsgodkjenning av studieprogram fra annen norsk høgere utdanningsinstitusjon

 

Søknad om godskriving: 

Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning (for studenter ved Campus Blæstad, Campus Elverum, Campus Evenstad og Campus Hamar)

Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning (for studenter ved Campus Rena)

  

Søknad om permisjon:

Søknad om permisjon

  

Søknad om tilrettelegging ved eksamen: 

Søknad om tilrettelegging ved eksamen - bokmål

Søknad om tilrettelegging ved eksamen - nynorsk

 

Skjema for Innspill til høgskolen 

Published: . Last change: .