Ordninger i høgskolen for at studentene skal komme til orde.

Høgskolen har en rekke ulike ordninger som gjør at studentenes stemme skal bli hørt.
Dette inngår i høgskolens kvalitetssystem for utdanning som presenteres samlet i høgskolens Utdanningshåndbok.

Her lister vi opp de mest aktuelle ordningene:

 • Studentorganisasjonen i Hedmark
  - Lokale studentråd på hver campus
  - Tillitsvalgte i hver studentgruppe
   
 • Underveisevaluering
  Ordning for evaluering av hvert studieemne i alle studier
   
 • Tilfredshetsundersøkelse
  Årlig spørreundersøkelse i til alle studenter 
   
 • Rekrutteringsundersøkelse
  Årlig spørreundersøkelse i september blant alle nye studenter
   
 • Studiebarometeret
  Årlig nasjonal undersøkelse blant andre års studenter på bachelor- og masterstudier
   
 • Samarbeidsseminar
  Årlig seminar på høsten der alle studentrådene møter høgskolens og avdelingenes ledelse. Hovedformålet er at studentene skal få en gjennomgang av hva som kommer fram i evalueringsordningene og hva høgskolen gjør med det.

Det lages også hvert år ulike rapporter som oppsummerer både hva som kommer fram i alle undersøkelser og evalueringer, og hva som gjøres etterpå.
Her finner du disse dokumentene.

Publisert: . Sist endret: .