Praksis inngår som en integrert del av fagene i mange studier ved Høgskolen i Innlandet. Våre studenter skal forberedes på og kvalifiseres til arbeidslivets krav og forventninger. 

Sykepleie- og lærerutdanningene er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av studiet. Vi har også praksisordninger i andre utdanninger. Informasjon om praksisordninger finner du i de respektive studieomtalene.

Praksis i lærerutdanningene

Praksis i folkehelseutdanningene

Publisert: . Sist endret: .