Epost

Fra studiestart vil høgskolen kommunisere til den e-postadressen du oppga da du søkte studieplass hos oss (din private e-post).
Du som student må selv sørge for at din oppgitte e-postadresse er riktig. Det gjør du i StudentWeb (feltet «Privat e-postadresse»).
Alle studenter får tildelt en e-postadresse "<studentnummer>@stud.hihm.no", denne er tilgjengelig via webmail, klikk her for å logge inn. 
Om du ikke har e-postadresse eller ønsker hjelp til å opprette en, ta kontakt med Brukerstøtte (62430499)

Publisert: . Sist endret: .