Dersom du av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved den praktiske gjennomføringen av eksamen, kan du søke om dette innen fastsatte frister. I søknaden må du dokumentere at din funksjonsnedsettelse eller helsetilstand fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at høgskolen ikke innvilger søknad om å avlegge eksamen på andre steder enn det som er angitt.

For mer informasjon, ta kontakt med studieadministrasjonen ved ditt campus i god tid før eksamen.

Søknadsskjema for tilrettelegging ved eksamen.

Søknadsfrister:
Vårsemester 1. mars
Høstsemester 1. oktober

Dersom det oppstår akutte behov kan det gjøres unntak fra søknadsfristen. Ta kontakt med studieadministrasjonen på ditt campus.

Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Hedmark § 5-8 Tilrettelegging ved eksamen.

 

Publisert: . Sist endret: .