Studium Emnekode Emnenavn Semester Eksamensoppgave Sensorveiledning
  3BED200 Investering og finansiering Høst 2014  
  3BED300 Innovasjon og entreprenørskap Høst 2014  
  3DMED300 3D Modelling Exam  Høst 2014  
  3EDM100 Praktisk eiendomsmegling 1 Høst 2014  
  3EDM200 Praktisk eiendomsmegling 2 Høst 2014  
  3JUS100 Forvaltningsrett Høst 2014  
  3JUS120 Arbeidsrett Høst 2014 konte   
  3JUS130 JUS I Høst 2014 konte  
  3JUS131 JUS I Høst 2014  
  3JUS210 JUS II Høst 2014
  3JUS320 Skatte- og avgiftsrett Høst2014
  3JUS340 Medierett med kontraktsrett Høst 2014  
  3JUS350 Medierett og personvern Høst 2014  
  3KRI110 Kriseledelse Høst 2014  
  3KRI200 Krise, stress og mestring Høst 2014  
  3LED100 Ledelse og lederrollen Høst 2014  
  3LED120 Personalledelse Høst 2014 konte  
  3LED140 Teamledelse Høst 2014 konte  
  3LED170 Kriseledelse Høst 2014  
  3LED180 Kunnskapsledelse Høst 2014 konte  
  3LED200 Ledelse av servicevirksomheter Høst 2014 konte  
  3LED320 Prosjektledelse Høst 2014 konte  
  3MAR100 Markedsføringsledelse Høst 2014  
  3MAR300 Merkevareledelse Høst 2014  
  3MED100 Medier og samfunn Høst 2014  
  3MED120 Journalistisk metode Høst 2014  
  3MED200 Filmforståelse og filmproduksjon Høst 2014  
  3MET100 Informasjonskompetanse og metode Høst 2014 konte  
  3MET120 Matematikk for økonomer Høst 2014  
  3MET130 Statistikk for økonomer Høst 2014 konte  
  3MET130 Statistikk for økonomer Høst 2014 konte 2  
  3MET200 Metode og databehandling Høst 2014  
  3MFØ20 Offentlig finans- og formuesforvaltning Høst 2014  
  3MSA40 Vitenskapsteori med utdyping av forskningsmetode Høst 2014 konte  
  3MSA70 Strategisk personalledelse og arbeidsrett Høst 2014  
  3MSV22 Regional og lokal utvikling Høst 2014  
  3MSV26 Samfunnsvitenskapelige metoder med vitenskapsteori Høst 2014  
  3MSV44_45 Statsvitenskap Høst 2014  
  3MUS120 Musikkproduktet Høst 2014  
  3MUS160 Lydproduksjon 1 Høst 2014  
  3MUS200 A&R Management Høst 2014  
  3MUS220 Musikk- og kulturteori 1 Høst 2014  
  3MUS300 Musikk og kulturteori Høst 2014  
  3ORG100 Organisasjonsforståelse Høst 2014  
  3ORG120 Arbeids- og organisasjonspsykologi Høst 2014  
  3ORG200 Stats- og kommunalkunnskap Høst 2014  
  3ORG220 Organisasjonsutvikling og kommunikasjon Høst 2014  
  3REV100 Grunnleggende regnskap Høst 2014  
  3REV120 Videregående finansregnskap Høst 2014 konte  
  3REV210 Regnskapsorganisasjon Høst 2014  
  3REV210 Regnskapsorganisasjon Høst 2014 konte  
  3REV240 Verdsettelse Høst 2014 konte  
  3REV340 Kommunalt og statlig regnskap Høst 2014  
  3RIS100 Beredskap og ledelse Høst 2014  
  3RIS120 Sikkerhetsstyring Høst 2014  
  3RIS140 Beredskapsarbeid og krisehåndtering i praksis Høst 2014 konte  
  3SA600 Organisasjons- og ledelsesteori Høst 2014  
  3SAM100 Makroøkonomi Høst 2014  
  3SAM120 Mikroøkonomi Høst 2014 konte  
  3SER100 Kommunikasjon og kundebehandling Høst 2014  
  3SER250 Servicelogikk Høst 2014  
  3SER300 Kunderelasjoner og relasjonsledelse Høst 2014  
  3ØJ212 Rettslære til revisoreksamen Høst 2014  
  3ØMU310 Kontrakter i musikkbransjen Høst 2014  
  3ØR252 Regnskapsteori Høst 2014  
  3ØR485 Årsoppgjør God regnskapsskikk Høst 2014
  3ØR655 Revisjon Høst 2014
  HMET120 Matematikk for økonomer Høst 2014  
  HORG100 Organisasjonsforståelse Høst 2014  
  HREV100 Grunnleggende regnskap Høst 2014  
  HREV120 Videregående finansregnskap Høst 2014 konte  
  HSAM120 Mikroøkonomi 1 Høst 2014 konte  
  KLED190 Ledelse og økonomistyring Høst 2014  
  KORG100 Organisasjonsforståelse Høst 2014  
  KORG140 Lærende organisasjoner Høst 2014  
  NMET120 Matematikk for økonomer Høst 2014  
  NORG100 Organisasjonsforståelse Høst 2014  
  NREV100 Grunnleggende regnskap Høst 2014  
  NREV120 Videregående finansregnskap Høst 2014 konte  
  NSAM120 Mikroøkonomi 1 Høst 2014 konte  
  NØJ212 Rettslære til revisoreksamen Høst 2014  
  NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Høst 2014
  NØK202 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor Høst 2014  
  NØR485 Årsoppgjør God regnskapsskikk Høst 2014  
  NØR655 Revisjon Høst 2014
  RBED100 Virksomhetens økonomi Høst 2014  
  RLED320 Prosjektledelse Høst 2014 konte  
  RORG100 Organisasjonsforståelse Høst 2014  
  RORG120 Arbeids- og organisasjonspsykologi Høst 2014  
  SBED200 Investering og finansiering Høst 2014  
  SJUS100 Forvaltningsrett Høst 2014  
  SJUS120 Arbeidsrett Høst 2014 konte  
  SJUS200 Rettslære Høst 2014  
  SLED140 Teamledelse Høst 2014 konte  
  SLED320 Prosjektledelse Høst 2014 konte  
  SMA525 Grunnleggende statistikk Høst 2014 konte  
  SMET120 Matematikk for økonomer Høst 2014  
  SMET130 Statistikk for økonomer Høst 2014 konte  
  SORG100 Organisasjonsforståelse Høst 2014  
  SORG120 Arbeids- og organisasjonspsykologi Høst 2014  
  SREV100 Grunnleggende regnskap Høst 2014  
  SREV120 Videregående finansregnskap Høst 2014 konte  
  SSAM100 Makroøkonomi Høst 2014  
  SSAM120 Mikroøkonomi 1 Høst 2014 konte  
Publisert: . Sist endret: .