Oversikt over tidligere eksamensoppgaver
Studium Emnekode Emnenavn Semester Eksamensoppgave Sensorveiledning
GLU 1-7
 2MA171-1 Matematikk emne 1 Vår  
GLU 1-7
 2NK171-1 Norsk emne 1 Vår  
GLU 1-7
 2PEL171-1 Pedagogikk emne 1 Vår  
 
         
GLU 5-10
2EN51012-2 Engelsk språk og språkbruk Vår  
GLU 5-10
2NK51011-2 Ungdommens tekstkulturer Høst
2NK5101-1 600,90 kB
 
GLU 5-10
2NK51011-3 Språklig fordypning Vår  
GLU 5-10 
 2MA5101-2  Matematikk emne 2  Vår  
GLU 5-10
 2MA5101-3  Matematikk emne 3  Vår  
 GLU 5-10
 2MA5101-4  Matematikk emne 4  Vår  
 GLU 5-10
 2PEL5101-1  Pedagogikk emne 1  Vår  
           
Barnehagelærer
 2BBULLFC-1  Barns utvikling, lek og læring  Høst  
Barnehagelærer
 2BNHBC-1  Natur, helse og bevegelse  Vår  
 Barnehagelærer
 2BSRLEC-1  Samfunn, religion, livssyn og etikk  Vår

 

 

Publisert: . Sist endret: .