Adgang til å gå opp til eksamen som privatist reguleres i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Hedmark § 5-7.

Her finner du Søknadsskjema.

 
Søknadsfrist er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

 

Eksamensavgift for privatister med virkning fra 1. august 2014:

  • Inntil 15 studiepoeng kr 2.500
  • Fra 16 studiepoeng kr 5.000

Satsene gjelder per eksamen.
I tillegg må alle privatister betale semesteravgift på 420,- før eksamen avlegges.

Disse avgiftene refunderes ikke, jfr. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Hedmark. 

Publisert: . Sist endret: .