Oppmelding til eksamen

Oppmelding til eksamen skjer automatisk i StudentWeb når du kontrollerer utdanningsplanen din. Hvis du skal ta ny eksamen eller eksamen i emner utenfor utdanningsplanen, må du melde deg opp i StudentWeb.

Dersom du ikke lenger er student med tilgang til StudentWeb ved Høgskolen i Hedmark, men ønsker å ta ny eksamen i emne(r) som ikke er bestått, må du kontakte studieadministrasjonen.

For å få avlegge eksamen må alle obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelse i studieplanen være gjennomført og godkjent. Semesteravgift for inneværende semester må være betalt før du kan avlegge eksamen.

Oppmeldingsfrist

Frist for å melde seg opp til eksamen:  1. oktober i høstsemesteret og 1. mars i vårsemesteret.

UNNTAK: Ved Institutt for sykepleie og Institutt for helsefag på Campus Elverum, er oppmeldingsfristen én måned før eksamensstart. Her er det egne rutiner for oppmelding etter 1. oktober og 1. mars.

Avmelding til eksamen

Avmelding gjøres i StudentWeb.

Avmeldingsfrist

Frist for avmelding er 14 dager før eksamensdato.

Dersom du ikke har tilgang til StudentWeb, kan du ved Campus Hamar og Campus Elverum melde deg av eksamen ved å benytte deg av  eget skjema. Ved de øvrige campusene må du ta kontakt med studieadministrasjonen.

Publisert: . Sist endret: .