Dersom du stryker eller ikke kan møte til eksamen pga sykdom, eller vil forbedre en karakter, har du anledning til å gå opp til ny eksamen. Du må selv huske å melde deg opp til ny eksamen via StudentWeb. Dersom du ikke lenger er student med tilgang til StudentWeb ved Høgskolen i Hedmark, men ønsker å ta ny eksamen i emne(r) som ikke er bestått, må du kontakte studieadministrasjonen.

Antall eksamensforsøk:

Du har mulighet til å melde deg opp til eksamen i et emne maksimum tre ganger. Høgskolen kan ved spesielle anledninger gi dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk. Det må søkes spesielt om dette. For praksis gjelder egne regler.

Det regnes som ett eksamensforsøk dersom du unnlater å melde deg av innen avmeldingsfrist, dersom du ikke møter til eksamen og heller ikke leverer gyldig legeattest innen 3 virkedager, eller dersom du trekker deg under eksamensavviklingen.

Kontinuasjonseksamen:

Det kan arrangeres ny eksamen for studenter som ikke har bestått eller som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen. Da er det samtidig anledning for studenter som ønsker å forbedre karakteren sin å gå opp til ny eksamen. Studenter uten gyldig fravær ved ordinær eksamen har ikke anledning til å melde seg opp til kontinuasjonseksamen.

Hvilken karakter gjelder:

Dersom du avlegger eksamen på nytt vil den beste karakteren gjelde.

Publisert: . Sist endret: .