Læringsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark skal så langt det er mulig være utformet etter prinsippene om universell utforming. Læringsmiljøutvalget ved høgskolen har i oppgave å sikre at studenter ved Høgskolen i Hedmark har et godt og inspirerende læringsmiljø.

Høgskolens retningslinjer for praktisk og pedagogisk tilrettelegging av studiesituasjonen er for tiden under revidering.

Tilrettelegging ved eksamen.

 

 

Publisert: . Sist endret: .