Åshild Camilla Nordli

Åshild Camilla Nordli

Studieveileder Avdeling for Økonomi- og ledelsesfag
  • Master i økonomi og ledelse
  • Bachelor i eiendomsmegling
  • Bachelor i økonomi og administrasjon
  • Bachelor i regnskap og revisjon
  • Årsstudium i bedriftsøkonomi - Heltid Rena
 
Sven Erik Sjøli

Sven Erik Sjølie

Internasjonal koordinator Avdeling for Økonomi- og ledelsesfag
  • Internasjonal koordinator
  • Bachelor i serviceledelse og markedsføring 
  • Bachelor i Music Business - Management
  • Bachelor i Music Business - Production
 
Berit Granbakken Nyberg

Berit Granbakken Nyberg

Studieveileder Avdeling for Økonomi- og ledelsesfag
  • Årsstudium i bedriftsøkonomi - Nett og samlingsbasert - Hamar 
  • Årsstudium i bedriftsøkonomi - Nett og samlingsbasert - Rena
  • Studiesenteret.no: Årsstudium i bedriftsøkonomi (nettbasert)
  • Studiesenteret.no: Årsstudium i organisasjon og ledelse (nettbasert)
  • Studiesenteret.no: Påbygging i økonomi og administrasjon (nettbasert)
  • Studiesenteret.no: Påbygging i regnskap og revisjon (nettbasert)
 
berit.lutnas@hihm.no

Berit Grindal Lutnæs

Studieveileder Avdeling for Økonomi- og ledelsesfag
  • Master i offentlig styring og ledelse (MPA)
  • Bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling
  • Årsstudium i organisasjon og ledelse - samlingsbasert deltid Rena
  • Årsstudium i organisasjon og ledelse - heltid Rena
  • Årsstudium i offentligstyring, ledelse og økonomi
  • Halvårsstudium i kunnskapsledelse
 
Kristin Rikenberg

Kristin Rikenberg

Seniorkonsulent Avdeling for Økonomi- og ledelsesfag
  • Bachelor i beredskap og krisehåndtering
  • Årsstudium i krisehåndtering
  • Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap
 
Publisert: . Sist endret: .