Veileder

Fagområde

Åshild Camilla Nordli

Åshild Camilla Nordli

Studieveileder Avdeling for Økonomi- og ledelsesfag

Master i økonomi og ledelse

Bachelor i eiendomsmegling

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i regnskap og revisjon

Årsstudium i bedriftsøkonomi - Heltid

Sven Erik Sjøli

Sven Erik Sjølie

Internasjonal koordinator Avdeling for Økonomi- og ledelsesfag

Internasjonal koordinator

Bachelor i serviceledelse og markedsføring

Bachelor i Music Management

Bachelor i musikkproduksjon

Berit Granbakken Nyberg

Berit Granbakken Nyberg

Studieveileder Avdeling for Økonomi- og ledelsesfag

Årsstudium i bedriftsøkonomi - Nett og samlingsbasert - Hamar 

Årsstudium i bedriftsøkonomi - Nett og samlingsbasert - Rena

Studiesenteret.no: Årsstudium i bedriftsøkonomi (nettbasert)

Studiesenteret.no: Årsstudium i organisasjon og ledelse (nettbasert)

Studiesenteret.no: Påbygging i økonomi og administrasjon (nettbasert)

Studiesenteret.no: Påbygging i regnskap og revisjon (nettbasert)

berit.lutnas@hihm.no

Berit Grindal Lutnæs

Studieveileder Avdeling for Økonomi- og ledelsesfag

Master i offentlig styring og ledelse (MPA)

Bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling

Årsstudium i organisasjon og ledelse - samlingsbasert deltid

Årsstudium i organisasjon og ledelse - heltid

Årsstudium i offentligstyring, ledelse og økonomi

Halvårsstudium i kunnskapsledelse

Kristin Rikenberg

Kristin Rikenberg

Seniorkonsulent Avdeling for Økonomi- og ledelsesfag

Bachelor i beredskap og krisehåndtering

Årsstudium i krisehåndtering

Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap

Publisert: . Sist endret: .