Veileder:

Fagområde:

bodil.hekne@hihm.no

Bodil Irene Hekne

Seniorkonsulent Avdeling for Lærerutdanning og naturvitenskap
 Barnehagelærerutdanning, Førskolelærerutdanning, Faglærerutdanning og årsstudium i musikk, Veilederutdanning
hilde.brustad@hihm.no

Hilde Hildonen Brustad

Seniorkonsulent Avdeling for Lærerutdanning og naturvitenskap

 

Grunnskolelærerutdanninger og videreutdanninger

heidi.larsen@hihm.no

Heidi Anine Larsen

Førstekonsulent Avdeling for Lærerutdanning og naturvitenskap
Lektorutdanninger, årsstudier og påbyggingsstudier i engelsk, norsk og samfunnsfag, Master i tilpasset opplæring, Master i digital kommunikasjon og kultur, Master i kultur og språkfagenes didaktikk
solveig.westerheim@hihm.no

Solveig Westerheim

Seniorkonsulent Avdeling for Lærerutdanning og naturvitenskap
Master og videreutdanning i bioteknologi, Bachelor i animasjon, Bachelor i virtuell kunst og design, Bachelor i spillteknologi og simulering, Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU)

 

 

 

 

 

Publisert: . Sist endret: .